Reserves i pagaments

Per formalitzar una reserva, es realitzarà es pagament per avançat del 30% de s’import total de la reserva. El client serà informat via correu electrònic de ses diferents modalitats de pagament per abonar sa fiança. IVA inclòs.
Es 70% restant de s’import s’abonarà es dia d’arribada, abans de s’embarcament.

Cancel·lacions per part del client

Si desitges cancel·lar sa teva reserva, contacta amb nosaltres tan aviat com es pugui, enviant-nos un correu electrònic a info@menorcaenllaut.com, o trucant-nos al telèfon +34 667 903 557.
Si sa cancel·lació és per malaltia o per causes degudament justificades, es procedirà a sa devolució del 20% de s’import total de sa reserva. Es 10% restant s’abonarà en concepte de despeses d’administració.
Si sa cancel·lació no té una causa degudament justificada, no es reemborsarà al client sa fiança.

Cancel·lacions per causes climatològiques

S’activitat està condicionada per sa meteorologia. Si considerem que ses condicions meteorològiques no són ses òptimes per gaudir d’una gran jornada, farem el possible per desplaçar es vaixell a una altra zona de s’illa on ses condicions siguin més favorables.
En cas de no poder realitzar finalment s’excursió, es podrà canviar sa data dins de sa mateixa temporada, o es procedirà a sa devolució del 20% de s’import total de sa reserva. El 10% restant s’utilitzarà en concepte de despeses d’administració.

Cancel·lacions per part de Menorca en Llaut

En cas de cancel·lació per avaria de s’embarcació, o indisponibilitat del patró, es retornarà al client s’import total de sa fiança, o s’acordarà es canvi de data de sortida, si es client ho desitja.

Descomptes i promocions

Si vols llogar es nostre vaixell en exclusiva durant 2 o més dies, per cada dia acumulat es restarà un 5% des preu base segons temporada, podent acumular un màxim d’un 30% de descompte (7 dies).

Penalitzacions per pèrdua o trencament de material

En cas de pèrdua o trencament del material proporcionat per Menorca en Llaut, es penalitzarà al client amb es següents imports:

  • Ulleres de snorkel: 15 €
  • Tub de snorkel: 2 €
  • Taula de SUP: 200 €
  • Armilla salvavides: 50 €